Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. září 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

DRS BIKE DI DRA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web DRS BIKE DI DRA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu DRS BIKE DI DRA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

DRS BIKE DI DRA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. DRS BIKE DI DRA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na DRS BIKE DI DRA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou DRS BIKE DI DRA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu DRS BIKE DI DRA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu DRS BIKE DI DRA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: DRS BIKE DI DRA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

DRS BIKE DI DRA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na DRS BIKE DI DRA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. DRS BIKE DI DRA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo DRS BIKE DI DRA a rodinu webů DRS BIKE DI DRA.

Použití osobních informací

DRS BIKE DI DRA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu DRS BIKE DI DRA a k poskytování služeb, o které jste požádali. DRS BIKE DI DRA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z DRS BIKE DI DRA a jeho přidružených částí. DRS BIKE DI DRA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. DRS BIKE DI DRA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. DRS BIKE DI DRA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc DRS BIKE DI DRA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb DRS BIKE DI DRA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

DRS BIKE DI DRA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

DRS BIKE DI DRA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu DRS BIKE DI DRA za účelem zjištění, jaké služby DRS BIKE DI DRA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům DRS BIKE DI DRA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web DRS BIKE DI DRA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící DRS BIKE DI DRA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku DRS BIKE DI DRA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů DRS BIKE DI DRA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web DRS BIKE DI DRA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky DRS BIKE DI DRA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti DRS BIKE DI DRA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb DRS BIKE DI DRA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

DRS BIKE DI DRA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. DRS BIKE DI DRA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

DRS BIKE DI DRA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se DRS BIKE DI DRA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte DRS BIKE DI DRA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation